jump to navigation

Menyingkap Tabir Ilmu Besi Kursani Juni 5, 2010

Posted by copypasteilmuonline in Uncategorized.
trackback

Hakekat Besi Kursani dan Induk Besi mengingat banyaknya pembaca yang bertanya dan meminta agar Indo Ghaib memberikan infomasi ilmu ghaib,terlebih-lebih yang antusias minta pengijazahan keilmuan.Pada kesempatan kali ini saya bahas mengenai Ilmu Besi Kursani atau ada yang mengenalnya dengan Ilmu Hakekat Induk Besi. Saya akan mencoba memberikan penjelasan sesuai dengan kapasitas yang boleh dipublikasikan secara bebas, dan selebihnya tentu dengan proses pembelajaran di Indo Ghaib.Besi Kersani adalah istilah yang sering digunakan di dalam mantra pendekar silat dan penganut ilmu batin di kawasan Nusantara (Indonesia dan Malaysia) terutama di dalam budaya Melayu. Di dalam bahasa Minangkabau besi kersani disebut sebagai basi karasani. Istilah besi kersani ini juga tertulis di dalam Alkitab di Kitab Yeremia 15:12 versi Terjemahan Lama, yang berbunyi: “Adakah besi yang dapat memecahkan besi dari utara, yaitu besi kersani?”. Istilah kuraisani (bahasa Melayu lama untuk kersani) ini juga terdapat di dalam Naskah Melayu tua yang ditemukan di Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci yang berisi tentang undang-undang dari Raja Aditiawarman untuk daerah tersebut.Dalam Al Quran mengenal hakekat induk ilmu besi yang termaktub dalam surat Al Hadiid.

Asal Usul Besi Kursani

Jika melihat dari bahasanya, besi kersani ( besi kursani, qursani, khurasani , khursani) mungkin berasal dari kata khurasan atau khorasan, suatu kawasan yang meliputi bagian dari Iran, Afganistan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan. Di kawasan ini dahulunya dihasilkan pedang dengan kualitas besi yang sangat bagus dan kuat. Kekuatan besi inilah yang kemudian diibaratkan menjadi kekuatan batin di dalam tubuh oleh pengamal ilmu batin.

Besi kersani di daerah Khurasan ini terkenal karena keras dan kuat, oleh sebab itu di dalam mantera perlu membayangkan bangkitnya kekuatan itu untuk kuat melawan musuh. Di dalam kajian ilmu batin di Minangkabau, besi kersani ini terkandung di dalam tubuh dan perlu dibangkitkan jika ingin menghadapi musuh. Besi kersani ini bangkit ditandai dengan mendenging di telinga. Di masa dahulunya, para pandeka (pendekar) di Minangkabau dan juga di daerah lain di Nusantara umumnya memiliki amalan ini untuk menghadapi musuh dalam medan laga/pertempuran.
Besi Kersani dalam Kajian Mistik
Kisah Besi Kersani

Kisah besi kersani di dalam tubuh manusia menurut kajian ilmu batin di Minangkabau adalah sebagai berikut:
Pada awalnya manusia (Adam) dibuat dari unsur api, angin (udara), air dan tanah. Unsur api menjadi darah, unsur angin menjadi urat, unsur air menjadi tulang dan tanah menjadi daging. Kemudian unsur tersebut dicampur dan dibentuk sebuah patung dan diberi ruh, maka hiduplah patung tersebut dan memiliki nyawa. Lalu untuk membuat Adam kokoh dan kuat, diambillah sedikit tiang arasy yang bernama basi karasani yang ditancapkan dari ubun-ubun sampai ke tulang ekor. Basi kursani ini menyatu bersama tulang punggung pada manusia. Ketika basi karasani ini ditancapkan kepada manusia, Adam berkeringat dan keringat inilah yang berubah menjadi sekalian jenis besi di muka bumi. Jadi dapat dikatakan bahwa besi yang ada di bumi takluk kepada basi karasani. Besi yang ada di muka bumi bisa menjadi lunak, jika kekuatan basi karasani itu dibangkitkan oleh pengamalnya

Kisah besi kersani mungkin memiliki bermacam versi, tergantung siapa guru dan daerahnya di kawasan Nusantara lainnya.
Mantera Besi Kersani dari berbagai bahasa seperti:

* Versi Minangkabau, diamalkan oleh pandeka atau pengguna ilmu batin
“Terdiri Basi Karasani dalam batang tubuah aku
aku mengatahui laa hawla walla quwwata illa billahil ‘aliyyil adzhim
Bangkik sagalo tali nan ditampuah angin,
aso kepado ambun jati…..”

* Versi Malaysia yang diamalkan oleh Mat Kilau, pahlawan daerah Pahang
“Hai Besi Putih Besi Khursani
Besi Pelilit di pinggangku
Kuat aku seperti Saidina Ali
Gagah aku seperti Saidina Hamzah
Alhamdu, Alhamdu, Alhamdu ……”

* Versi Nusa Tenggara Timur
“nabi kursani palapisini
batang kalungku…
nabi adam ri tubuhku
nabi muhhammad ri bulungku
ALLAH taala ri nyawaku
berkat kun fayakun …..”
*Versi Jawa
“Salam alikum salam, wesi aji manjing marang badanku, angisep sarining wesi,
Karangkijang, Pulasani, Mengangkang, Walulin, Katub, Kamboja, Walangi, Ambal, Tumpang, Windudadi, Werani, Tarate, Malela Ruyung, Balitung, Kenur, Malela Kendaga, Tumbuk, kabeh manjing marang awaku lan ujung rambut sampe ujung sikil, Ya hu Allah’ (3x), la hawla wala quwwata illa billah” (41x).

Dilakukan selama 41 hari, dibaca tiap malam 41x, siang nya laku puasa mutih, mulai tujuh hari terahir ngebleng, dan hari ke 41 tambah dengan pati geni.

Baik pengkajian ilmu unsur besi dasar (Ilmu Besi kursani, besi jantan dan betina, besi bulan/Qomarullah, besi salamah, nur besi, dll) maupun pengkajian ilmu unsur besi puncak yaitu Ilmu Hakekat Induk Besi, pada hakekatnya mempunyai hubungan dasar ilmu yang sama dan adalah merupakan ilmu-ilmu tua yang dikuasai oleh para jawara muslim tempo dulu di wilayah Jawa-Sumatra. Saat ini, kebanyakan generasi asli penerus ilmu-ilmu ini bersifat tersembunyi dan tidak sembarangan dalam menurunkan ilmu ini kecuali kepada anak ataupun murid spiritual mereka yang dapat dipercaya. Bahkan di antara generasi asli penerus ilmu ini masih bersifat tradisional dan tidak mengenal dunia iklan baik media internet maupun media massa (majalah, tabloid, internet dan sejenisnya).

Kenapa sekarang ilmu ini banyak beredar? Sudah saatnya anda sekalian mengetahui ada apa dengan…Ilmu Besi Kursani, banyak artikel tentang besi kursani, besi qomarullah, nur besi, besi jantan betina, besi putih maha raja, pengucap zat besi, dan ilmu hakekat induk besi serta do`a-do`a khodam (yang dapat membangkitkan kebal menyerupai beragam ilmu pengkajian besi dasar dan induk besi). Sekaligus berperan serta memperkenalkan dan mempopulerkan ilmu-ilmu ini melalui Blog Indo Ghaib, dan sekaligus pula memberikan pengajaran dan pengijazahan tentang Ilmu Hakekat Besi Kursani.

Sebagai salah satu di antara sekian banyak ilmu keselamatan tingkat tinggi, Ilmu Hakikat Cupu Tubuh Besi Kursani sudah jarang diwariskan oleh guru-guru sepuh masa lalu, saat ini jarang sekali ada guru yang memiliki ilmu ini.

Rahasia penguasaan Imu ini tidak banyak orang yang mengetahuinya disebabkan generasi guru pewaris ilmu ini hanya menurunkan pada orang-orang tertentu saja yang mereka inginkan, bahkan tidak jarang hanya diturunkan pada keturunan atau anggota keluarga mereka saja. Ilmu Hakikat Cupu Tubuh adalah ilmu kategori Haq atau Ilmu yang memberdayakan kekuatan atau potensi yang ada dalam diri kita sendiri, yang merupakan pemberian Sang Illahi kepada manusia. Pada hakikatnya setiap orang tanpa membedakan agama, ras, suka dan bangsa memiliki sebuah potensi yang tersembunyi dan kekuatan tiada batas dalam dirinya, tetapi jarang sekali ada orang yang bisa memanfaatkannya secara maksimal.

Pembangkitan Ilmu Hakikat Cupu Tubuh, tidak mengunakan daya kekuatan setan atau ilmu hitam lainnya, tetapi melalui doa dan kekuatan keyakinan pada Sang Illahi dan tentu saja harus dibangkitkan oleh seorang guru sejati Ilmu Hakikat Zat Tubuh. Pembangkitan Ilmu Hakikat Cupu Tubuh, mengaktifkan tiga sumber energi yang terdapat dalam tubuh eterik kita.

Cupu adalah wadah berbentuk bulat telur yang terletak di telapak kaki kanan dan kiri, serta di tengah-tengah kepala atau dibelakang ajna. Cupu ini adalah wadah yang berisi energi hakikat tubuh dan merupakan generator energi dalam tubuh kita, ini adalah pusat energi. Cupu-cupu ini secara garis besar terdapat dalam ketiga lokasi tersebut diatas, dan disebut sebagai Cupu Besi Kursani, Cupu Besi Kursani Bulan dan Cupu Serat Kalam. Masing-masing cupu mempunyai kekuatan dan fungsinya yang spesifik. Cupu Besi Kursani, merupakan generator energi tubuh yang mengandung unsur besi.

Cupu ini terletak di telapak kaki kanan, didalam tubuh eterik energi manusia. Besi Kursani mempunyai fungsi daya keselamatan diri termasuk kekebalan tubuh terhadap segala serangan senjata tajam. Setelah terbangkitkan maka Besi Kursani akan terhimpun di cakra solar plexus.

Cupu Besi Kursani Bulan, merupakan pembangkit energi tubuh yang mengandung inti zat besi metafisik yang ada di tubuh eterik manusia. Inti besi ini terletak di telapak kaki manusia bagian kiri. Inti zat besi metafisik ini berbeda dengan zat besi fisik yg terkandung dalam darah, namun demikian masih memilik karakter seperti besi walau terletak dalam tubuh energi manusia dan mempunyai sifat pesona daya tarik sinar bulan purnama. Inti Besi Kursani Bulan terletak dalam wadah atau cupu sebesar telur puyuh di telapak kaki kiri di tubuh eterik. Setelah dibangkitkan akan terhimpun di cakra ajna.

Cupu Serat Kalam, ini merupakan pembangkit terkuat dan menghimpun kekuatan kedua Cupu diatas. Cupu Serat Kalam terletak di tengah-tengah kepala atau dibelakang ajna. Setelah dibangkitkan energi dari cupu ini akan tersebar keseluruh tubuh dan terhimpun di cakra ajna dan cakra anahata.

Pembangkitan Ilmu Hakikat Cupu Tubuh, membangkitkan kekuatan ketiga Cupu diatas, sehingga terbentuklah sebuah kekuatan rahasia yang luar biasa, tubuh diselimuti oleh energi rahasia yang berfungsi baik bagi kekuatan batin, radar gaib dan perlindungan. Cupu-cupu itu tidak akan habis energinya selagi manusia masih hidup, dia akan terus berproses dan terhimpun. Inilah anugrah Sang Empunya Maha yang selayaknya kita berdayakan
Besi Kursani

Di Masyarakat Melayu, Ilmu Hakekat Besi disebut Besi Kursani, yang merupakan saripati dari unsur besi yang terkadung dalam tanah pertama penciptaan Adam dan masih melekat pada generasi keturunannya. Karenanya, manusia yang memahami rahasia hakekat besi dalam tubuh, Insya Allah akan diselamatkan Sang Maha Kuat untuk dimakan oleh sekalian yang bernama besi dan sekalian yang bernama Bisa-racun.

Ilmu Besi Kursani ini, sudah teramat jarang yang menguasainya, dikarenakan guru-guru terdahulu sangat memilih-milih untuk menurunkannya.

Ilmu Besi Kursani ini biasanya diperuntukkan untuk keselamatan dimana saja dan kapan saja waktu dalam perjalanan darat, laut, udara maupun hanya dirumah saja, untuk kesehatan, secara alamiah dan ilahiah dijauhkan dari pengeroposan tulang serta penyakit kronis dalam waktu yang lama, untuk mengaktifkan daya kebal tubuh, untuk membungkam musuh, untuk pemagaran benda berharga dari kejahatan atau pencurian, untuk meningkatkan daya pukulan, untuk meradar bahaya dan racun dalam tempat dan makanan, dan untuk menembus kekebalan orang lain yang berperilaku sombong.

Untuk pengisian ilmu Besi Kursani ini selayaknya dilakukan oleh guru secara langsung. Ada beberapa versi mantera besi kursani dikalangan keilmuan melayu menurut tingkat muasalnya. Berikut ini adalah doa besi kursani :

“Hai Besi Putih Besi Kursani
Besi Pelilit di pinggangku
Kuat aku seperti Saidina Ali
Gagah aku seperti Saidina Hamzah
Alhamdu, Alhamdu, Alhamdu
Jangan engkau makan hati yang putih
Engkau makan darah dan daging
Jikalau engkau makan hati yang putih
Durhaka engkau kepada Allah,
Hai Kaddam Kuddim
Keluarlah engkau daripada tempat yang jahat
Ke tujuh petala langit dan ke tujuh petala bumi
Keluarlah engkau daripada tempatnya
Berkat doa Lailaha Illallah Muhammad rasulullah”

Serta sebuah lagi mantera melayu tentang besi kursani yaitu:

“ Bissmillahirrahmanirrahim
Terdirilah besi kursani
Didalam batang tubuhku,
Dek aku mengetahui
Laahaula wa laa quataillabillahi ‘aliyul ‘adzim,
Yahun kanda dek aku mengetahui
Laahaula wa laa quataillabillahi ‘aliyul ‘adzim,
Fillah amri saina nan bangkit
Dek aku mengetahui
Laahaula wa laa quataillabillahi ‘aliyul ‘adzim,
Sandalmanzud Rasulullahi salallahu alaihi wassalam
Qullahu ‘adzim. Alfatihah”..
bila sampai yg berbunyi haq seluruh anggota badan harus dikeraskan.

Ada versi lain pembangkitan Ilmu besi Kursani secara pribadi dengan melafalkan doa sbb:

“sir kursy sir kursani sir siro sir sulbi naik ke atas arsy dengan berkat baginda ali” dan “sir kun sirku kersani,sir sun sir besi dalam tulang sulbi,bangkitlah merasuk hakikat induk besi,berkat kuasa ayat serat besi…berkah kerhendak Al Muhyii” mengenai tatacara tiap versi berbeda-beda, dalam artikel ini sengaja tidak kami urutkan dan mengenai versi Indo Ghaib keilmuan Besi Kursani ini ada 7 tingkat pemahaman dan pembangkitannya (bumi sap 7 -tubuh dan langit sap 7-aura ilahiyah), pemilik kunci induk besi kursani dari Gus Hanif -salatiga,untuk para murid punya pantangan memakan pisang biji.Sedang dari Pak Cik-selangor,murid berpantang minum air limau.
Berikut ini tatacara versi lain:
-mengucap 1x
-al fatihah 1x
-al ikhlas 1x
Baru dibaca ayat kursani dibawah

satu baris senafas klu boleh baca ayat dari mula hingga akhir senafas. dibuat seperti amalan zikir nafas, bagi yg biasa mengamalkan zikir nafas pastinya faham.
bila sampai yg berbunyi haq seluruh anggota badan harus dikeraskan.

AYAT KURSANI
“Bismillahirrahmanirrahim,
Allah berdiri Muhammad terlindung,
Aku berdiri serta Allah,
Zat kepada Allah, Sifat kepada Tuhan,
Assalamualaikum ya besi kursani saudaraku yg bongsu,
Rosak kepada engkau baru rosak kepada aku,
Binasa kepada engkau baru binasa kepada aku dari dunia sampai akhirat,
Janganlah engkau rosak binasa kepadaku,
Engkau menderhaka kepada Allah,
Kunciku kunci Allah, Baginda Rasulullah,
Adam mengunci pintu Muhammad.
Haqqullah, Pati Patikullah.”

-La illahaq illallah muhamadarasulullah.

Sesudah habis di baca tutup dgn
-al fatihah 3x
-al ikhlas 3x
-solawat 3x

usap muka dari dagu bawa ke tengkuk kita. dan ucapkan alhamdulillah iya robbi.

boleh dibaca berkali2 ikut kemampuan tapi biar 7x ke atas, maksudnya dibaca dalam bilangan ganjil,api masa ngamalnya duduk bersila. mengadap kiblat. tenang2kan fikiran sebelum mengamalkannya. tatacaranya seperti yg udah dieditkan.seelok2nya diamalkan setiap mlm. jadinya diamalkan setiap mlm.gabungan zikir nafas dan zikir badan. saya berikan seikhlasnya buat teman2 semua. al fatihah,diamanahkan utk mengamalkannya. jadinya saya amalkan dengan yakin sabar dan tawakal pada allah. tetapi harus diamalkan pada setiap mlm selama 44 hari atau seelok2nya setahun, akan terasa kelainan pada tubuh badan jika udah sebati. dulunya saya baca 7x , 9x aja dilakukan pada setiap malam.

*Catatan saya adalah tentang besi kursani, ini fungsinya untuk kekebalan sejati…berikut catatan saya doa ttg besi kursani (sedikit bahasa melayu) :

“Audzubillahhi minasyaiton nirojim…
Besi kelang besi kursani
Besi terlilit di sekeliling pinggangku
Wujud aku adanya Allah
Wujud Muhammad, dialah Rosulullah
Ya Kursani, kawalkanlah aku
Janganlah dijejaskan sebarang senjata di tubuhku zahir batin
Aku minta berkatnya Mutubahku, Tumuniku, Huriku (beliau menerangkan bahwa ini sama seperti saudara kembar kita), masuk permohonan… (apa yang kita inginkan),
Berkat doa Laa ilaha Illallah…
ditutup dengan Alfatekhah (sambil tarik nafas).besi kursani terletak tepat pd tulang kemaluan (dubur) atau d sebut tulang sulbi… teknik pembangkitan d bagi menjadi dua bagian yaitu dgn inisiasi (pembangkitan) oleh guru, dan melalui afirmasi.. bs jg dengan napas namun agak lama, tp yg paling cepat adalah pembangkitan oleh guru.. manfaat besi kursani yaitu agar kt tdk mudah skit, mempunyai kekebalan tubuh.. jika sudah mencapai tingkat sempurna, maka akan seperti batara karang.. mayatnya tdk dapat hancur.

INTI BESI KURSANI

Besi Kursani adalah inti dzat besi metafisik yang ada di tubuh eterik manusia. Inti besi ini terletak di telapak kaki manusia. Inti dzat besi metafisik ini berbeda dengan dzat besi fisik yg terkandung dalam darah, namun demikian masih memilik sifat2 seperti besi walau terletak dalam tubuh eterik / tubuh energi manusia. Inti besi kursani terletak dalam wadah atau cupu sebesar telur puyuh di telapak kaki kanan di tubuh eterik. Bagi orang yg belum terbangkitkan inti besi kursani masih tersimpan dalam cupunya dengan baik. Jika cupu dibuka oleh guru yg inti besi kursaninya telah bangkit dengan sempurna, maka murid akan merasakan dzat inti besi kursani mengalir dari telapak kaki menyebar ke seluruh tubuh, meresap ke kulit daging, darah, sumsum dan tulang.

Setelah meresap di seluruh tubuh maka sebagian dzat besi kursani yg tersisa akan tersimpan di terminal akhirnya di cakra solar plexus (ulu hati). Namun demikian inti besi yg ada dalam cupu tidak lah habis, akan terus menerus memproduksi dan mengalirkan Inti besi Kursani ke seluruh tubuh dan menyimpan di terminal cakra solar plexus untuk siap dipakai. Di bawah ini adalah salah satu metode membangkitkan besi kursani dengan do’a atau afirmasi, namun demikian pembangkitan Inti besi Kursani yg paling efektif dan powerful adalah dengan gabungan antara metode pemecahan cupu (oleh Guru) dan penguatan dg do’a/ afirmasi dan latihan napas.

Salah satu versi do’a penguatan Ilmu Besi Kursani :

HAI BESI PUTIH BESI KHURSANI BESI PELILIT DI PINGGANGKU KUAT AKU SEPERTI SAIDINA ALI GAGAH AKU SEPERTI SAIDINA HAMZAH ALHAMDU, ALHAMDU, ALHAMDU JANGAN ENGKAU MAKAN HATI YANG PUTIH ENGKAU MAKAN DARAH DAN DAGING JIKALAU ENGKAU MAKAN HATI YANG PUTIH DERHAKA ENGKAU KEPADA ALLAH, HAI KADDAM KUDDIM KELUARLAH ENGKAU DARIPADA TEMPAT YANG JAHAT KE TUJUH PETALA LANGIT DAN KE TUJUH PETALA BUMI KELUARLAH ENGKAU DARIPADA TEMPATNYA BERKAT DOA LAILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULULLAH
Manfaat Inti Besi Kurosani

Meningkatkan kepercayaan diri sehingga potensi-potensi positif yang terpendam dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik.
Mendapatkan ketenteraman jiwa, mampu mengendalikan energi-energi negatif dalam diri, mampu mengoptimalisasikan energi-energi positif dalam diri, serta mendorong perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan pekerjaan, rumah-tangga, maupun di lingkungan masyarakat.
Meningkatkan kualitas sistem metabolisme tubuh.
Meningkatkan kualitas sistem ketahanan tubuh.
Meningkatkan kualitas sistem regenerasi organ tubuh.
Meningkatkan kualitas susunan syaraf pusat.
Meningkatkan kesegaran tubuh sehingga tubuh tidak mudah merasa lelah.
Menghindarkan diri dari serangan jantung dan stroke.
Memperlambat proses penuaan kulit.
Mempertahankan keindahan tubuh, muka, perut, dan buah dada.
Meningkatkan pertumbuhan dan kecerdasan.
Meningkatkan libido sex.
Kemampuan membuat pagaran metafisik (pagaran energi meta) untuk diri pribadi dan orang lain sehingga terhindar dari tindak kejahatan berupa perampokan, penodongan, penculikan, ataupun pembunuhan.
Kemampuan membuat pagaran metafisik (pagaran energi meta) untuk diri pribadi dan orang lain sehingga terhindar dari serangan energi negatif (energi hitam) yang dikirimkan seseorang atau ruh halus yang berkekuatan hitam (Jin Kafir), baik itu berupa teluh, tenung, sihir, guna-guna.
Kemampuan membuat pagaran metafisik (pagaran energi meta) untuk diri pribadi dan orang lain sehingga terhindar dari serangan hipnotis, maghnetis, gendam, dan telepati negatif yang dikirimkan orang lain kepada kita.
Kemampuan membuat pagaran metafisik (pagaran energi meta) pada rumah, kantor, kebun, kenderaan bermotor, mobil, dan benda-benda berharga lainnya sehingga terhindar dari tindakan pencurian, perampokan, dan penodongan yang banyak terjadi di masyarakat.
Kemampuan membantu proses penyembuhan pada penderita yang terserang energi negatif dan pengaruh hipnotis, gendam, dan maghnetis negatif, sehingga pulih dan normal kembali.
Kemampuan melakukan terapi penyembuhan pada penderita yang tersurupi roh halus/jin berkekuatan hitam sehingga pulih dan sadar kembali.
Kemampuan membantu penyembuhan bagi penderita insomnia (gangguan sulit tidur) sehingga normal kembali, baik pada anak-anak ataupun orang dewasa.
Keselamatan tubuh yang lebih prima dari serangan senjata tajam baik bacokan, tusukan, tebasan senjata tajam :pedang, golok, samurai, badik, dll.
Keselamatan dari serangan senjata api.
Keselamatan dari ledakan bom, pecahan mortir, dan pecahan granat tangan yang kerap terjadi di masyarakat.
Keselamatan dalam perjalanan darat, laut, udara, maupun pendakian gunung, serta keselamatan dari bahaya hutan.
Menambah bobot pukulan tangan sehingga mampu meningkatkan kualitas pertahanan dari serangan kejahatan lawan.

Membangkitkan Ilmu Besi Kursani

Pembangkitan Ilmu Besi Kursani konon langsung tanpa puasa ,mantra atau tirakatbila dibantu dengan bantuan Guru. Jika tidak ingin menggunakan do’a /afirmasi, bisa dengan latihan napas.
Perbedaannya Seperti dijelaskan sebelumnya, pengkajian tentang ilmu unsur besi dasar (besi kursani, nur besi, besi jantan betina, besi qomarullah, dan nama-nama lainnya) dan pengkajian ilmu besi puncak yaitu Ilmu Hakekat Induk Besi adalah bersumber dari dasar ilmu yang sama. perbedaannya hanya pada level tingkatan. Pada masa lalu, seorang murid pendekar belum boleh mempelajari ilmu hakekat Induk Besi sebelum lebih dahulu mempelajari ilmu ilmu besi dasar (besi kursani, besi jantan-betina, besi bulan, nur besi, dll). Artinya, seorang murid harus mengikuti tahap proses pengkajian ilmu ilmu besi dasar seperti besi kursani, dll setelah itu baru diperbolehkan mempelajari ilmu hakekat induk besi (besi sofy atau besi sufy atau dalam istilah lain besi muharrim) sebagai level puncak dari pengkajian ilmu besi.

Namun saat ini, setelah melakukan ritual kontemplasi spiritual, menemukan pemberitahuan secara khusus dari sir qalbu bagaimana dapat membangkitkan (menurunkan) Ilmu Hakekat Induk Besi tanpa perlu melewati proses pembangkitan ilmu kaji besi dasar. (Besi kursani, jantan betina, qomarullah, dll).
Proses pembangkitan, baik pengkajian ilmu unsur besi dasar (besi kursani, nur besi, zat besi, besi salamah, besi qomarullah, besi putih, pulosani, besi berani, dll) maupun pengkajian ilmu besi puncak (yaitu: Ilmu Hakekat Induk Besi), jika mengikuti tradisi para jawara muslim tempo dulunya, tidak ada hubungannya sedikitpun dengan olah nafas, buka cupu, cakra, olah jurus, olah rasa/kepekaan, olah energi, dan sejenisnya seperti banyak yang diiklankan di website lainnya atau oleh mereka yang ingin mengajarkan ilmu kebal jenis lain (versi olah nafas, olah jurus, versi khodam, versi azimat, versi merajah tubuh, dan sejenisnya) namun mengiklankan ilmunya dengan menggunakan keterangan ilmu besi kursani maupun ilmu kaji besi. namun sebagai kekuatan energinya, mereka mengajarkan ilmu hakekat induk besi. mencoba memadukan rahasia tentang besi dengan keilmuan lain,sehingga terciptalah beragam rumusan baru letak besi dalam tubuh dengan beragam istilah buka titik besi tubuh, buka serat besi tubuh, cakra inti besi, dll. yang sebenarnya sudah jauh berbeda dengan metode pembangkitan tradisi ilmu besi pada masa lalunya dan inilah mungkin yang disebut dengan perkembangan ilmu batin dalam dunia supranatural. Proses pembangkitan ilmu unsur besi ini terutama ilmu besi pada tataran puncaknya yaitu Ilmu Hakekat Induk Besi, lebih menekankan pada pendalaman pemahaman hakekat bagaimana Allah mengharamkan tubuh manusia dimakan atau terkena semua jenis besi dan selain besi termasuk bisa racun hingga sampai pada hakekat pendalaman Ilmul Yakin menuju Haqqul Yakin (ilmu haq) dan biasanya melalui pendalaman pengucap ilmu yang dimaksud. Mengenai Ilmul Yakin dan Haqqul Yakin. Secara umum baik level besi kursani, besi jantan betina, dan ilmu pengkajian besi level puncak yaitu Ilmu Hakekat Induk Besi mempunyai kelebihan dan manfaat yang sama baik dalam hal perlindungan diri maupun penyembuhan penyakit. Sebenarnya mengenai versi maupun level menurut Gus Hanif tidak perlu diperdebatkan, bagi praktisi pahami dan terapkan dulu ilmu Yakin, Ainul Yakin dan Haqqul Yakin yaitu tingkat kepercayaan/keyakinan diri:
Ilmu -Yaqin: keyakinan yang didapat dari pengertian teori pelajaran.
Ainul-yaqin :keyakinan yang didapat dari fakta kenyataan lahir setelah terungkap/terbuka.
Haqqul-yaqin: keyakinan yang benar-benar langsung dari Allah dan tidak dapat diragukan sedikutpun,yaitu keyakinan yang mutlak.Bila mau mengamalkan ilmu apapun semua ada dalam Al Quran, sedang khusus Ilmu Besi induknya ada di Surat Al Hadiid.Untuk pengijazahan versi asli bisa hub.Ustd.Wahid dan Ustd.Ali di Indo Ghaib,mahar seikhlasnya.Semoga ini bisa menjadi wawasan berharga buat anda sekalian.

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: